prisipuošti

prisipuošti
prisipuõšti, -ia, prisìpuošė Aps pakankamai pasipuošti: Žmonės gražūs, prisipuõšę Švnč. \ puošti; apipuošti; atpuošti; įpuošti; išpuošti; nupuošti; papuošti; prisipuošti; supuošti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • prisipuošti — prisipuõšti vksm. Vai̇̃ke, spėsi dár prisipuõšti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apipuošti — apipuõšti, ia, apìpuošė tr. 1. Š išgražinti, pagražinti: Vario vielos apyrankiai smulkiais perlais apipuošti rš. | refl. Š: Dabar i senos bobos be dantų visiaip apsipuošę Mžš. Jaunoji baltai apsipuošas Akm. Kaimai ir sodybos apsipuošė sodais rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpuošti — atpuõšti, ia, àtpuošė tr. MitI134 atnaujinti puošmenas, vėl išpuošti. puošti; apipuošti; atpuošti; įpuošti; išpuošti; nupuošti; papuošti; prisipuošti; supuošti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpuošti — išpuõšti, ia, ìšpuošė tr.; Q59 išgražinti, išdabinti, gražiai aptaisyti: Numus išpuošti MitI68. Sienos išpuoštos taurų ir briedžių ragais, šernų iltimis A.Vien. Raudonoji aikštė šventiškai išpuošta (sov.) sp. Matė išpuošė savo dukrą, t. y.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupuošti — nupuõšti, ia, nùpuošė tr. 1. papuošalais apkabinėti: Nupuošta, nudabinta visa statula rš. 2. Q9 nušveisti, pagražinti. 3. Šts nurengti, nuplėšti, atimti: Nupuošė muni teip, ka bepaliko pečius i sienos vienos, i visas muno turtas Mžk. ║ prk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papuošti — papuõšti, ia, pàpuošė 1. tr. pagražinti, padabinti: Papuoš mažutes sodybas medžio marginiais P.Cvir. Ruduo papuošė miškus rš. Įrišta knyga dažnai papuošiama paauksuotais užrašais rš. Sarkofagai papuošti reljefiniais vaizdais rš. Gėlėmis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripustyti — tr. 1. K pučiant prinešti: Žiemos giliausios, sniego pripustys lig karklų viršūnių Škn. Pernai kad čia pripùstė tą kiemiuką sniego – su stogu buvo lygiai Rs. Pasterblys reikia užkišti, kad nepripustytų Dglš. Vėjas jums akis pripustys, juk jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisigrožėti — 1. prisidžiaugti tuo, kas gražu: Prisigrožėjęs įsikišo perlą į kišenę rš. 2. prisipuošti: Vai, močiute, širdele mano, prisižmonėsi ir prisigrožėsi, kai mane prižadėsi Mrc. grožėti; atsigrožėti; įsigrožėti; išgrožėti; nusigrožėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisičiuslyti — prisičiùslyti prisipuošti: Gana, gal jau prisičiùslijai Km. čiuslyti; apsičiuslyti; įsičiuslyti; nučiuslyti; prisičiuslyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisišilkiniuoti — prisipuošti šilkiniais drabužiais: Dabar galit nešiot vilnones skareles, vasarą prisišilkiniuosit Rm. šilkiniuotis; įsišilkiniuoti; prisišilkiniuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”